Wie zijn wij?

Open, inzichtelijk en altijd eerlijk

het bestuur

Het bestuur van Merakel bestaat per 1 januari 2020 uit:

– De heer M.J.H. Hoenen, portefeuille personeel
– Mevrouw E.C.M. Bankras-Mooij, portefeuille zorg en kwaliteit
– De heer A. van Hinte, portefeuille kwaliteit
– Mevrouw M.P. Leek-Slisser, portefeuille financiën

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een niet bovenmatig vacatiegeld en op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

vertrouwen

vertrouwenspersoon

Van alle medewerkers van Merakel wordt verwacht dat zij in het contact met jouw kind(eren) zorgvuldig zijn en handelen naar de inhoud van de gedragscode van Merakel. Het kan helaas voorkomen dat jij vindt dat jijzelf of jouw kind niet goed behandeld wordt. Het is belangrijk om dit bespreekbaar te maken met iemand van de organisatie. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, of heb je om verschillende redenen moeite om in gesprek te gaan, dan kun je je richten tot de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon kan je op verschillende manieren ondersteuning en begeleiding bieden om het door jouw gemelde onrecht ongedaan te maken of te verwerken. Zo nodig gaat de vertrouwenspersoon samen met jou in gesprek met iemand van de organisatie. Bij ernstige problematiek kan er een officiële klachtenprocedure worden opgestart.

Vertrouwelijkheid:
Het belangrijkste voor de ouders is de zekerheid dat het verhaal volkomen veilig verteld kan worden. Daarom houdt een vertrouwenspersoon zijn/haar strikte vertrouwelijkheid en vinden de gesprekken altijd plaats op een andere locatie. De ouder heeft de regie en de vertrouwenspersoon zal nooit iets doen zonder de aanwezigheid of nadrukkelijke toestemming van de ouder. De vertrouwenspersoon heeft geen dienstbetrekking bij Merakel.

 

Cliënten die zorg ontvangen welke niet valt onder de Jeugdwet:
Merakel maakt gebruik van de vertrouwenspersoon van de NBEC.

Mevr. W van Schendel
036-5483146
of vertrouwenspersoon@nbec.nl
ma t/m vr: 8:30 – 17:30

Cliënten die zorg ontvangen vanuit de Jeugdwet:
Cliënten die zorg ontvangen vanuit de Jeugdwet vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het AKJ (advies en klachtenbureau Jeugdzorg) voert het onafhankelijk vertrouwenswerk uit.

Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg
088-5551000
of info@akj.nl
www.akj.nl/contact

 

Cliëntenraad

Stichting Merakel heeft op basis van de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) en de Governance code 2017/kleinschalige zorg in overleg met de ouderraad besloten om de ouderraad om te vormen tot een officiële cliëntenraad. Daarnaast hecht het bestuur veel waarde aan de kwaliteit van zorg- en dienstverlening, alsmede aan de klantgerichtheid naar – en tevredenheid van haar cliënten. Hierbij gaat het uiteindelijk om een voor alle partijen prettige situatie te creëren die recht doet aan de belangen van de zorgvrager, de ouders/vertegenwoordigers en aan de organisatie en haar medewerkers.

De cliëntenraad heeft informatierecht en adviesrecht op essentiële thema’s ten aanzien van het beleid van de organisatie met betrekking tot inhoudelijke zorg en begeleiding-, financiële en facilitaire zaken. De zorg wordt indirect gefinancierd door de cliënten en daarom is het belangrijk dat de cliënten inspraak hebben in de uitgaven die de stichting doet.

diploma’s

en certificaten

Kwaliteit/NBEC

Stichting Merakel is sinds 2013 lid van de NBEC voor Kwaliteit in Kleinschalige Zorg. De NBEC is een overkoepelend verband van zelfstandige zorgondernemers en staat voor het waarborgen en continu verbeteren van kwalitatief goede zorg- en dienstverlening, waarbij de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan.

ISO certificaat

ISO voor de zorg (formeel EN15224) is een Europese Norm voor beoordeling van de kwaliteit van het managementsysteem van organisaties in zorg en welzijn. In deze norm zijn de eisen gedefinieerd die gesteld worden aan het kwaliteit managementsysteem van een zorgorganisaties

ANBI-Status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

 Stichting Merakel
RSIN-nummer: 817080296

Calibris

Merakel is gecertificeerd als erkend leerbedrijf in de zorg. Dat betekent dat je hier op een goede en verantwoorde manier kennis kunt maken met de beroepspraktijk.

LET OP: Alleen het stagelopen bij een erkend leerbedrijf geeft recht op een diploma!

Maatschappelijke verantwoording

Stichting Merakel is een zelfstandige maatschappelijke zorgorganisatie. Vanuit deze verantwoordelijkheid tref je hieronder gegevens aan die wij jaarlijks publiceren. De jaarrekeningen en de accountantsverklaringen zijn tevens te vinden op www.jaarverslagenzorg.nl.

2017

Klik op onderstaande knop om de jaarrekening en het jaarverslag van dit jaar in te zien.

2018

Klik op onderstaande knop om de jaarrekening en het jaarverslag van dit jaar in te zien.

2019

Het jaarverslag van 2019 volgt zodra deze begin 2020 is gemaakt. Nog even geduld!

Overige

Een inkijkje in de organisatiestructuur? Klik op de knop hieronder 🙂

Activiteiten en planning

Bij Stichting Merakel staan we nooit stil.
We verbeteren waar mogelijk onze zorg en voorzieningen.
Zo brengen we onze stichting naar een nòg beter thuis voor jouw kind.

2019

Benieuwd wat we allemaal in 2019 hebben gedaan aan onze stichting?

2020

Bekijk wat onze plannen zijn voor 2020.

neem contact op

Wij helpen je graag.

Bij Merakel kijken we graag samen naar een oplossing die bij jouw kind en het gezin past. Heb je niet kunnen vinden wat je zocht? Wij helpen je graag.

(0228) 52 15 50
info@merakel.nl

P.J. Jongstraat 45
1614 LB Lutjebroek
Noord-Holland

IBAN: NL82RABO0117690910
KVK: 37123653
* IK WIL DONEREN *