doelgroep

en uitsluitings criteria

voor wie doen we het?

Onze doelgroep

Kinderen en jongeren met een verstandelijke, en/of meervoudige (lichamelijke, psychiatrischebeperking zijn bij ons van harte welkom.
De kinderen en jongeren hebben een beschikking nodig van de gemeente als het om jeugdzorg of WMO aanvraag gaat.

Deze aanvraag kun je indienen bij de gemeente waar je woonachtig bent. Via de website van de gemeente kun je daarover meer informatie vinden.

———–

Er is een geldige indicatie nodig vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Deze indicatie moet worden aangevraagd en
beoordeeld door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).
Het aanvraagformulier is te downloaden via www.ciz.nl

Twijfelt u van welke regeling u kind gebruik zou kunnen maken neem dan contact op met een van onze medewerkers.

wanneer niet?

Behandeling

Wanneer er sprake is van problematiek waarbij behandeling nodig is. Deze wordt dan alleen geboden in overleg met een erkend behandelaar.

TIQ 80+

Wanneer de cliënt een TIQ heeft van boven de 80 en er geen sprake is van een verstandelijke beperking.

Gewenningsperiode

Als er tijdens de gewenningsperiode (maximaal 6 weken) blijkt dat Stichting Merakel geen antwoord kan bieden op de begeleiding-/ondersteuningsvraag die de cliënt heeft.

neem contact op

Wij helpen je graag.

Bij Merakel kijken we graag samen naar een oplossing die bij jouw kind en het gezin past. Heb je niet kunnen vinden wat je zocht? Wij helpen je graag.

(0228) 52 15 50
info@merakel.nl

P.J. Jongstraat 45
1614 LB Lutjebroek
Noord-Holland

IBAN: NL82RABO0117690910
KVK: 37123653
* IK WIL DONEREN *