Navigatie Link overslaanHome » Donaties/sponsoring » Maximaal belastingvoordeel

Giften met Maximaal Belastingvoordeel

Indien u een gift wilt doen aan Stichting Merakel dan zijn de volgende giften aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting:
 

  1. Gewone Giften
     
  2. Periodieke giften
     
  3. Zakelijke giften door BV/NV

1. Gewone giften:

Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum drempelinkomen. 
Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken.
Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

2. Belastingvoordeel door periodieke giften:

U kunt u overwegen de gift periodiek (minstens 1 x per jaar) te doen. Fiscaal is een periodieke gift veel aantrekkelijker dan een gewone gift: u heeft bij een periodieke gift namelijk geen last meer van de drempel (1%) of de drempel voor het maximale schenkingsbedrag (10%). Dat kan financieel behoorlijk schelen.
 

Bij een (al dan niet gezamenlijk) drempelinkomen van 50.000 euro levert een periodieke gift (1% x 50.000 =) 500 euro méér aftrek op. Bij een inkomstenbelasting tarief van 42% (geldend in 2015) bedraagt het jaarlijkse fiscale voordeel in dit voorbeeld € 210.

De periodieke gift dient volgens de regelgeving in een schriftelijke overeenkomst met stichting Merakel te worden geregeld. Fiscaal bent u verplicht om gedurende minimaal 5 jaar het toegezegde bedrag te blijven geven. Het gevolg hiervan is dat het goede doel de periodieke gift kan opeisen, tenzij u tussentijds zou overlijden. Wel wordt in de overeenkomst tussen u en Stichting Merakel vastgelegd dat de giften gestopt worden bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden, faillissement van de ANBI en verlies van de ANBI-status. Voorwaarde is wel dat u als schenker niet of nauwelijks invloed heeft op deze situaties. Werkloosheid door ontslag te némen is dus geen geldige reden om de giften te staken.

Zie verder de site van de belastingdienst:
 

LET OP: De drempel en het maximum drempelinkomen blijven voor uw overige giften bestaan zolang u deze giften niet heeft omgezet in periodieke giften. Daarom is het aan te raden om al uw giften om te zetten in periodieke giften als u maximaal van de fiscale voordelen wilt profiteren.


GEEN NOTARIS MEER NODIG: Tot voor kort moest een periodieke gift worden gegoten in de vorm van een notariële akte. Met ingang van 1 januari 2014 hoeft u niet meer naar de notaris, maar is een schriftelijke overeenkomst voldoende. De akte moet wel aan een aantal eisen voldoen.


Wilt u een periodieke gift doen aan Stichting Merakel mail ons info@merakel.nl en wij maken de overeenkomst voor u in orde.

Bij voorbaat dank.

Klik door naar een voorbeeld overeenkomst Voorbeeld overeenkomst periodieke gift

3. Zakelijke giften door rechtspersoon (w.o. BV, NV):

Als ondernemer kunt u zakelijke giften doen uit uw BV of NV die aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting. De gift, verminderd met de vennootschapsbelasting, wordt fiscaal niet als een uitdeling aan de aandeelhouder (box 2) beschouwd.  Daardoor bespaart u 25% belastingheffing in box 2, inkomen uit aanmerkelijk belang.
Giften zijn overigens niet aftrekbaar voor een eenmanszaak, CV, VOF, etc. Daarvoor gelden de fiscale regels voor particuliere giften.
 

Zakelijke giften zijn tot 50% van de  fiscale jaarwinst van de BV/NV aftrekbaar, met een maximum van € 100.000 per jaar. Het vennootschapsbelastingtarief bedraagt op dit moment 20% tot een jaarwinst van € 200.000 en 25% daarboven. Het fiscale voordeel bedraagt totaal 40% bij een jaarwinst tot € 200.000. en 43,75% bij een jaarwinst boven € 200.000. Deze percentages zijn gebaseerd op de tarieven van de vennootschapsbelasting en inkomen uit aanmerkelijk belang, zoals deze in gelden in 2015.  Het aanmerkelijke belang inkomen is in box 2 belast tegen 25%.
 

Voor particulieren met een BV kan een combinatie van beide een mogelijkheid zijn om er fiscaal zo goed mogelijk uit te springen. Het is een kwestie van rekenen wat het gunstigste is. Het verdient aanbeveling om samen met uw belastingadviseur te onderzoeken welke structuur voor u fiscaal het beste uitkomt.