Navigatie Link overslaanHome » Donaties/sponsoring » ANBI status

Stichting Merakel  is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder RSIN nummer

817080296

Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Dit wordt getoetst door de Nederlandse Belastingdienst waarbij een van de voorwaarden is dat leden van de Raad van Toezicht van de Stichting geen enkele vergoeding mogen ontvangen.

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.