Navigatie Link overslaanHome » Over Merakel » Organisatie » Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon 

De functie en taak van de vertrouwenspersoon:

Van alle medewerkers van Merakel wordt verwacht dat zij in het contact met uw kinderen zorgvuldig zijn en handelen naar de inhoud van de gedragscode van Merakel.  Het kan echter voorkomen dat u vindt dat u uw kind of u als ouder niet goed behandeld voelt.  Het is belangrijk om dit de bespreken met iemand van de organisatie.  Mocht dit niet leiden tot een oplossing of heeft u  om verschillende redenen moeite om in gesprek te gaan dan kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon kan u op verschillende manieren  ondersteuning en begeleiding bieden om het door u gemelde onrecht ongedaan te maken of te verwerken.  Zo nodig gaat de vertrouwenspersoon samen met u in gesprek met iemand van de organisatie. Bij ernstige problematiek kan er een officiële klachtenprocedure worden opgestart.

Vertrouwelijkheid:

Het belangrijkste voor de ouders is de zekerheid dat het verhaal volkomen veilig verteld kan worden.  Daarom houd een vertrouwenspersoon zijn/haar strikte vertrouwelijkheid en vinden de gesprekken altijd plaats op een andere locatie. De ouder heeft de regie en de vertrouwenspersoon zal nooit iets doen of een gesprek hebben zonder de aanwezigheid of nadrukkelijke toestemming van de ouder.  De vertrouwenspersoon heeft geen dienstbetrekking bij Merakel.

Cliënten die zorg ontvangen welke niet valt onder de Jeugdwet:

Merakel maakt gebruik van de vertrouwenspersoon van de NBEC,

Mevr. W van Schendel.

Zij is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.30 uur op tel nummer:

 036-5483146 of via mail : vertrouwenspersoon@nbec.nl

Cliënten die zorg ontvangen vanuit de Jeugdwet:

Cliënten die zorg ontvangen vanuit de Jeugdwet vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het AKJ (advies en klachtenbureau Jeugdzorg) voert het onafhankelijk vertrouwenswerk uit.

Het tel nummer van AKJ : 088-5551000 of per mail : info@akj.nl of vul het contactformulier in op www.akj.nl/contact