Navigatie Link overslaanHome » Nieuws » Het meld- en informatiepunt Juiste Loket

Het meld- en informatiepunt Juiste Loket

Het meld- en informatiepunt ‘Juiste Loket’ is er voor mensen met zorg en/of ondersteuning die vallen onder de Jeugdwet/Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)/Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook stelt het ‘Juiste loket’ haar diensten beschikbaar aan mensen die nog geen zorg/ondersteuning hebben, maar deze willen aanvragen. Vanaf 1 april 2017 wordt het ‘Juiste Loket’ uitgebreid.

De Helpdesk Zorgaanbieders is overgegaan naar het Juiste Loket. Zorgverleners en zorgaanbieders die na de veranderingen in de zorg vragen hebben over de Jeugdwet, Wmo, Zvw of Wlz kunnen zich vanaf 1 april 2017 ook wenden tot het ‘Juiste Loket’.

Link ter informatie: http://www.juisteloket.nl