Navigatie Link overslaanHome » Nieuws » Dienstverlening meldpunt Juiste Loket uitgebreid per 1 oktober 2016

Dienstverlening meldpunt Juiste Loket uitgebreid per 1 oktober 2016

Staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS kondigde juni dit jaar aan een laagdrempelig Expertisepunt in te willen richten waar ouders, verzorgers van kinderen met een intensieve zorgvraag en ook professionals terecht kunnen met vragen. Vanaf 1 oktober 2016 is dit Expertisepunt operationeel en ingericht binnen het Meldpunt Juiste Loket.

Meldpunt Juiste Loket / Informatiepunt Wlz overgangsrecht

Voor wie

 • Mensen met zorg of ondersteuning die valt onder de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Als vertegenwoordiger kunt u ook bij ons terecht.
 • Mensen die nog geen zorg of ondersteuning hebben en deze willen aanvragen.
 • Ouder(s), verzorger(s) en professionals bij vraagstukken rondom het organiseren van zorg en ondersteuning aan kinderen met een intensieve zorgvraag of ten aanzien van de criteria van intensieve kindzorg (IKZ).
 • Professionals zoals onderwijs- en zorgconsulenten, cliëntondersteuners en medewerkers van de gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, SVB, CIZ staan wij ook graag te woord.

Waarvoor kunt u bij het Meldpunt / Informatiepunt terecht?

Het Meldpunt valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is bedoeld om mensen te ondersteunen die zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd voelen, niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naar toe moeten en hier vragen over hebben. Het kan hierbij gaan om zorg die valt onder de Jeugdwet, Wmo, Zvw en/of Wlz. Voorbeelden zijn:

 • U heeft een zorg- of begeleidingsvraag, maar het is voor u niet duidelijk welk(e) instantie(s) hiervoor verantwoordelijk is/zijn;
 • U heeft een zorg- of begeleidingsvraag en u wordt door verschillende zorgloketten steeds weer doorverwezen;
 • U wordt niet adequaat geholpen en u heeft vragen rondom de aanvraagprocedure van uw zorg/begeleiding;
 • U heeft een indicatie of besluit voor zorg of begeleiding in een persoonsgebonden budget en u wordt doorverwezen tussen de gemeente/zorgkantoor/zorgverzekeraar en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als het gaat om uitbetaling van uw zorgverlener;
 • U behoort tot de groep cliënten die eind 2014 collectief is toegelaten tot de Wlz op basis van een indicatie in functies en klassen (Wlz-indiceerbaren) en u heeft vragen over het overgangsrecht en/of uw zorgsituatie voor de komende jaren.

Kinderen met een intensieve zorgvraag

Vanaf 1 oktober 2016 kunt u ook bij het Meldpunt Juiste Loket terecht voor vragen of knelpunten rondom zorg en ondersteuning aan kinderen met een intensieve zorgvraag. Voorbeelden zijn:

 • U weet niet welk(e) instantie(s) verantwoordelijk is/zijn voor de persoonlijke verzorging, begeleiding en/of verpleging en hoe u dit vervolgens kunt regelen;
 • U vraagt zich af of voor de intensieve zorg een indicatie vanuit de Wlz mogelijk is;
 • U vraagt zich af of er sprake is van IKZ.

Zowel ouders, verzorgers als professionals kunnen voor dergelijke en andere vragen of knelpunten contact opnemen met het Meldpunt. Daarbij is het ten aanzien van deze zorg en ondersteuning voor kinderen vanaf 1 oktober mogelijk dat medewerkers van het Meldpunt op huisbezoek of naar betrokken instanties gaan.

Werkwijze

Het Meldpunt Juiste Loket is telefonisch en per mail bereikbaar. De dienstverlening is laagdrempelig en kosteloos.
Wanneer u contact opneemt met het Meldpunt kijken de medewerkers samen met u naar uw vraag/probleem, geven informatie en proberen ervoor te zorgen dat in overleg met de verantwoordelijke instanties (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, CIZ of SVB) een oplossing wordt gevonden.

Het Meldpunt Juiste Loket / informatiepunt Wlz overgangsrecht wordt bemenst door Per Saldo (vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget) en Ieder(in) (koepelorganisaties voor mensen met een beperking of chronische ziekte) en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Hierbij werken Per Saldo en Ieder(in) samen met het ministerie van VWS.
Per Saldo, Ieder(in) of het ministerie van VWS zijn niet verantwoordelijk voor de uiteindelijk geboden oplossing door de verantwoordelijke instantie. Indien u het als cliënt niet eens bent met een oplossing, zijn conform geldende wetten bezwaar en beroep mogelijk.

Openingstijden en contactgegevens

Telefoonnummer: (030) 7897878
E-mailadres: meldpunt@juisteloket.nl
(uw e-mail wordt binnen drie werkdagen beantwoord)

Postadres:
Meldpunt Juiste Loket / Informatiepunt Wlz overgangsrecht
Postbus 19161
3501 DD Utrecht

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur

Aangepaste openingstijden:
Rondom feestdagen kan het Meldpunt Juiste Loket / Informatiepunt Wlz overgangsrecht te maken hebben met aangepaste openingstijden.