Navigatie Link overslaanHome » Doelgroep » Zorgaanbod

Zorgaanbod Stichting Merakel

Stichting Merakel biedt kleinschalige en flexibele opvang voor kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. 
Er wordt gewerkt vanuit de behoefte van elk kind/jongere en we spelen flexibel en creatief in  op deze zorgvraag. Bejegening van het kind/jongere vindt plaats op basis van respect. De ouders of vertegenwoordigers worden betrokken bij de evaluaties van de door hun kind/jongere ontvangen zorg-/dienstverlening.

Merakel biedt op verschillende gebieden zorg voor deze doelgroep namelijk:

  • Buitenschoolse opvang: voor- en naschoolse opvang , weekend- en vakantieopvang, thuisbegeleiding, oppas, kortdurend verblijf, ondersteunende begeleiding dag en individueel. Opvang voor een dag of dagdeel. Activiteiten die gedaan worden zijn afgestemd op de zorg-/begeleidingsbehoefte en het niveau van het individuele kind. O.a. timmeren, knutselen, klussen, buiten spelen, computeren, spelletjes spelen, wandelen, fietsen etc.

  • Logeeropvang: weekend- en vakantieopvang, en door de weeks logeren. Opvang voor 1 of meerdere nachten logeren. Activiteiten die gedaan worden zijn afgestemd op de zorg-/begeleidingsbehoefte en het niveau van het individuele kind. O.a. buiten spelen, spelletjes spelen, wandelen, fietsen, zwemmen, boodschappen doen, koken/bakken, snoezelen, naar een kinderboerderij/bos/dierentuin/pretpark, aansluiten bij activiteiten die in de buurt georganiseerd worden etc.

  • Thuisbegeleiding: het bieden van begeleiding/ondersteuning in de thuissituatie ter ontlasting van ouders en/of als professionele oppasfunctie voor kinderen en jongeren die thuis wonen. Dag en tijdstip in overleg. De thuisbegeleiding kan bestaan uit bijvoorbeeld: het overnemen van de verzorging, opvoedondersteuning, activiteiten ondernemen binnen en buitenshuis, een uitstapje ondernemen, werken aan het vergroten van de zelfredzaamheid etc. 

  • Dagbesteding: dagbesteding voor jong volwassenen met een (ernstige) meervoudige beperking. De dagbesteding wordt vijf dagen in de week aangeboden van maandag t/m vrijdag. Jongeren die niet alle vijf dagen willen komen zijn bij Merakel ook van harte welkom.  Dagbesteding bij Merakel is er op gericht een stimulerende en uitdagende dag invulling aan deze jongeren te bieden. Activiteiten die gedaan worden zijn afgestemd op de zorg-/begeleidingsbehoefte en het niveau van de individuele jongere. De gebieden waarop de activiteiten aangeboden worden zijn: - praktische vaardigheden (o.a. boodschappen doen, naar de markt, huishoudelijke taken, rondbrengen van het dorpsblad, koken, werken op de kinderboerderij), - bewegingsactiviteiten (o.a. fietsen, wandelen, huifbed paardrijden, zwemmen, fysiotherapie), - sensopatische activiteiten (o.a. snoezelen, massage, muziek activiteiten). Maar ook het leren werken met de touchscreen computer, het vergroten van de zelfredzaamheid en het aanbieden van ontwikkeling stimulerend materiaal zijn aandachtsgebieden.    

  • Deeltijdwonen: Merakel biedt deeltijd wonen aan jong volwassenen  met een beperking. Het doel hiervan is de jongere(en de ouders) er langzaam op voor te bereiden dat zij niet meer volledig thuis wonen. Dit is een tussenstap naar het uiteindelijke begeleid zelfstandig wonen. Tijdens het deeltijd wonen wordt met name gewerkt aan het vergroten van de zelfstandigheid in de persoonlijke verzorging en huishoudelijke klusjes maar er is ook tijd voor ontspanning en invulling van vrije tijd. Op dit moment wordt er deeltijd gewoond op dinsdag, woensdag en donderdag. Andere dagen zijn mogelijk in overleg.