Navigatie Link overslaanHome » Doelgroep

Doelgroep

Kinderen en jongeren met een verstandelijke, en/of meervoudige (lichamelijke, psychiatrischebeperking zijn van harte welkom.
De kinderen en jongeren hebben een beschikking nodig van de gemeente als het om jeugdzorg of WMO aanvraag gaat.

 Deze aanvraag kunt u indienen bij de gemeente waar u woonachtig bent. Via de website van uw gemeente kunt u daarover meer informatie vinden.

OF

Er is een geldige indicatie nodig vanuit de WLZ (wet langdurige zorg)
 Deze indicatie moet worden aangevraagd en
beoordeeld door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).
Het aanvraagformulier is te downloaden via www.ciz.nl

Twijfelt u van welke regeling u kind gebruik zou kunnen maken neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Aanmeldingsformulier:
Intake formulier voor aanvraag bij stichting Merakel.

U kunt kiezen uit een "Word" versie of een "PDF" versie.