Activiteiten

2020

Bestuur
Per 1 januari 2020 treden onderstaande bestuursleden aan als niet-uitvoerend bestuurder:

  • De heer M.J.H. Hoenen, portefeuille personeel
  • Mevrouw E.C.M. Bankras-Mooij, portefeuille zorg en kwaliteit
  • De heer A. van Hinte, portefeuille kwaliteit

De heer Voogt is per 16 januari 2020 afgetreden als uitvoerend bestuurder van de stichting.

Financiën
Om de toekomst van Merakel op de langere termijn te waarborgen is een belangrijk speerpunt voor 2020 het vinden van een samenwerkingspartner.  

Facilitair
Het gebouw en de tuin zijn nodig toe aan een opknapbeurt. Als eerste zal er in 2020 gestart worden met het opknappen van het garderobe halletje. Hierin zal Stichting Merakel ondersteunt worden door Heddes Bouw en de Toekomst groep.

De ICT-omgeving binnen stichting Merakel is sterk verouderd. Derhalve zal begin 2020 de ICT-omgeving volledig vernieuwd worden waarbij Stichting Merakel overgaat op het bewaren van haar bestanden in de cloud.

Cliënten
In 2020 zal er beleid ontwikkelt en geïmplenteerd worden rondom de wet Zorg en Dwang. Het personeel zal op dit gebied geschoold worden.

Elke cliënt krijgt een persoonlijk begeleider die voor hem/haar en de ouders het contactpersoon binnen Merakel is. De persoonlijk begeleider evalueert minimaal 2x per jaar met cliënt of haar ouders het ondersteuningsplan en stelt deze bij naar aanleiding van deze evaluaties. Tevens speelt de persoonlijk begeleider een rol in de heroverweging (1x per 3 maanden en later 1 x per 6 maanden) van de onvrijwillige zorg die eventueel aan cliënt verleend wordt. De rol van de persoonlijk begeleider veranderd dus ten opzichte van hoe het vroeger was. In 2020 zullen de medewerkers die dit betreft opgeleid en gecoacht worden in de uitoefening van hun nieuwe functie. De cliënten en hun ouders krijgen in januari te horen wie hun persoonlijk begeleider wordt.

In 2020 zal er conform de statuten van de stichting een cliëntenraad worden opgezet.

Daarnaast zal in 2020 actiever gebruik gemaakt worden van ons elektronische cliëntdossier Zilliz, zodat er meer digitaal gewerkt gaat worden.

Vanuit de kwaliteitstoetsing is naar voren gekomen dat er bij de dagbestedings- en wooncliënten te weinig gerapporteerd wordt op doelen. In 2020 zal dit punt opgepakt worden en zal er beleid ontwikkeld worden op basis waarvan er dagelijks gerapporteerd gaat worden op de gestelde doelen.  

Personeel
Het huidige roostersyteem dat gebruikt wordt is oud en omslachtig. Om dit proces efficiënter te maken en personeel ook meer inspraak in hun rooster te geven zal er onderzocht gaan worden welk softwarepakket dat op de markt beschikbaar is, geschikt is voor de flexibele planning van Stichting Merakel.

Promotie
Het organiseren van een ‘Open dag’ om nieuwe cliënten te verwerven.

Kwaliteitssysteem
De externe toetsing zal plaatsvinden in 2020. Tijdens deze toetsing zal blijken of Stichting Merakel ISO gecertificeerd zal worden.
Ten behoeve van het behoud van de ISO certificering zal er in 2020 een intern auditsysteem worden opgezet.

neem contact op

Wij helpen je graag.

Bij Merakel kijken we graag samen naar een oplossing die bij jouw kind en het gezin past. Heb je niet kunnen vinden wat je zocht? Wij helpen je graag.

(0228) 52 15 50
info@merakel.nl

P.J. Jongstraat 45
1614 LB Lutjebroek
Noord-Holland

IBAN: NL82RABO0117690910
KVK: 37123653
* IK WIL DONEREN *