Activiteiten

2019

2019 is een jaar van verandering geweest. In 2019 heeft de focus gelegen op onderstaande activiteiten:

Bestuur
Het bestuursmodel van de stichting is aangepast door middel van een statutenwijziging. De stichting heeft afscheid genomen van het RVT-model en maakt per 11 november 2019 gebruik van het one-tier model. Dit model houdt in dat er een uitvoerend bestuur is en een niet uitvoerend bestuur die samen het bestuur van de stichting vormen. Door deze wijziging is in 2019 de voltallige raad van toezicht afgetreden en is mevrouw Leek toegetreden tot het uitvoerende bestuur.

Financiën:
In 2019 is een financieel herstelplan geschreven om de financiële situatie van Stichting Merakel weer stabiel te maken. Dit herstelplan en de acties die hieruit naar voren kwamen hebben geresulteerd in een sluitende begroting voor 2020.Met betrekking tot de tariefstelling richting cliënten is voor de komende jaren een transparant prijsbeleid opgesteld.

Personeel
Het functiegebouw van Merakel is opnieuw opgezet, de functies zijn beschreven en door een onafhankelijk bureau gewogen.Alle medewerkers hadden een arbeidsovereenkomst op basis van min-max uren. In 2019 hebben alle medewerkers een aanbod ontvangen voor een contract met vaste uren.

Promotie

De website is volledig vernieuwd.

Er zijn nieuwe folders ontwikkeld om Merakel te promoten. De folders zijn verspreid onder ziekenhuizen, huisartsen, jeugdwetloketten, consultatiebureaus en scholen voor speciaal onderwijs.

De Westfriese beursvloer is bezocht. Merakel heeft in totaal 7 deals kunnen sluiten met bedrijven uit West-Friesland:

  • Heddes Bouw, stelt een klusjesman ter beschikking om het garderobe halletje te vernieuwen;
  • De Toekomst groep, stelt dubbelglas en verf ter beschikking ten behoeve van de opknapbeurt van het garderobe halletje;
  • Van der Laan groep stelt 2 beeldschermen ter beschikking;
  • Vitasys stelt 2 Chromebooks ter beschikking;
  • Rodi media heeft een gratis artikel in ‘de Drom’ ter beschikking gesteld
  • De brandweer een brandweeroefening bij Stichting Merakel.

ISO Certificering

Eind 2019 heeft de interne kwaliteitstoetsing plaatsgevonden ter voorbereiding op de externe kwaliteitstoetsing die in januari 2020 plaatsvindt. Uit deze toetsing zijn een paar kleine opmerkingen naar voren gekomen waarmee Merakel aan de gang gegaan is. De externe kwaliteitstoetsing in 2020 wordt met vertrouwen tegemoet gezien. Een positieve externe toetsing betekent voor Merakel dat zij een eigen ISO-certificering behaald.

Diversen

Locatie de Wurf is voorzien van een schommel.
De badkamer heeft een nieuw hoog-laag bad met hydro whirlpoolsysteem gekregen.
Stichting Puur For Kids heeft rond de kerst voor elk kind een cadeau gebracht. 

neem contact op

Wij helpen je graag.

Bij Merakel kijken we graag samen naar een oplossing die bij jouw kind en het gezin past. Heb je niet kunnen vinden wat je zocht? Wij helpen je graag.

(0228) 52 15 50
info@merakel.nl

P.J. Jongstraat 45
1614 LB Lutjebroek
Noord-Holland

IBAN: NL82RABO0117690910
KVK: 37123653
* IK WIL DONEREN *