Navigatie Link overslaanHome » Archief » Informatie bijeenkomst

    Uitnodiging Informatieavond veranderingen in de zorg 2015

Beste ouders  en andere betrokkenen bij Merakel. Het bestuur van Stichting Merakel organiseert samen met de ouderraad  een informatie avond aangaande de transities c.q. veranderingen in de zorg  2015.  Zoals u ongetwijfeld weet gaat er vanaf 1 jan. 2015 veel veranderen voor mensen die langdurig zorg en ondersteuning nodig hebben. Dat betekent ook dat er voor jullie kind en het recht op zorg het een en ander gaat veranderen.

  • Vanaf 2015 wordt het trekkingsrecht voor alle budgethouders ingevoerd
  • De grootste groep kinderen met een extramurale indicatie (functies en klassen) gaat vanaf  2 015 over  naar de jeugdwet (gemeente)
  • Mensen van 18 jaar en ouder met een extramurale indicatie moeten vanaf 2015 een beroep doen op de WMO van de gemeente en/of de zorgverzekering
  • Vanaf 2015 wordt de huidige AWBZ vervangen door de Wlz (Wet langdurige zorg). Dat betekent ook voor mensen met een ZZP- indicatie dat een en ander gaat veranderen
  • Enz., enz.

Al die veranderingen roepen veel vragen op  het streven  is dat u aan het eind van de avond een antwoord heeft gekregen.  We hebben Dorien Kloosterman van naar keuze en 2 beleidsmedewerkers namens de West-friese gemeenten bereid gevonden om u informatie  te geven.

Het programma zal worden afgestemd op de vragen die u vooraf kunt indienen via info@merakel.nl 

Tip: neem het CIZ indicatiebesluit van u kind  mee naar deze avond.

Deze bijeenkomst vindt plaats op:
 

Donderdag 23 oktober van 19.30-21.30, inloop vanaf 19.15
 

Voor wie?
De bijeenkomst is bestemd voor ouders  en belangstellenden die betrokken zijn bij Stichting Merakel


Waar?
Café de Paus, P.J. Jongstraat  96, 1614LH Lutjebroek . Bioscoopzaal ingang aan de zijkant parkeerterrein.

Meer informatie en aanmelden
Deelname is kosteloos. U kunt zich tot 15 oktober aanmelden via info@merakel.nl  of telefonisch bij stichting Merakel 0228-521550.  Voor geïnteresseerden die geen relatie met Merakel hebben vragen we een bijdrage van € 5,00.(te voldoen bij binnenkomst)