Einde verscherpt toezicht

In 2016 ontstond bij Stichting Merakel bestuurlijke onrust. Ondanks meerdere pogingen waaronder een mediationtraject, lukte het de raad van bestuur en de raad van toezicht niet om uit de ontstane conflictsituatie te komen. In de periode november 2017 tot mei 2018 deed de inspectie daarom onderzoek naar de governance bij Stichting Merakel. De inspectie kwam tot de conclusie dat het ontbrak aan voorwaarden om de governance goed vorm te geven en stelde Stichting Merakel voor de duur van drie maanden onder verscherpt toezicht, met ingang van juli 2018

Nu, oktober 2018, heeft Merakel haar zaken weer op orde en ziet de Inspectie geen aanleiding meer tot verscherpt toezicht:

“Er zijn geen structurerele tekortkomingen in de wijze waarop Merakel wordt bestuurd. De waarnemend bestuurder is in staat naar behoren te besturen en er is sprake van een werkend intern toezicht. Er zijn flinke stappen gezet in de organisatie en de inspectie heeft er vertrouwen in dat de waarnemend bestuurder samen met de RvT op de ingeslagen weg doorgaat. De inspectie heeft daarom het verscherpt toezicht opgeheven.”

Je bekijkt het hele rapport hier