Welkom bij Stichting Merakel

Wie: Stichting Merakel is een stichting van ouders voor ouders die een kind hebben met een verstandelijke en/of meervoudige beperking,  dat daardoor meer dan gebruikelijke zorg vraagt.

Deze extra zorg is soms best zwaar en dan is het prettig wanneer deze zorg voor een gedeelte kan worden overgenomen. Het opvangen en begeleiden van de kinderen gebeurt door deskundige mensen die goed kunnen omgaan met de speciale aandacht die elk kind afzonderlijk vraagt.

Het doel van de stichting is het overnemen van zorgtaken aan kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige (lichamelijke, psychiatrische) beperking.

Dit ter ontlasting van het gezin waardoor kinderen en hun ouders/verzorgers langer in staat zijn binnen gezinsverband bij elkaar te kunnen blijven wonen. Hierdoor wordt intramurale opname zolang mogelijk uitgesteld.

Wat: Het zorgaanbod bestaat uit ondersteunende begeleiding, dagbesteding, naschoolse, weekend- en vakantieopvang, deeltijd wonen, gespecialiseerde opvang, oppas en tijdelijk verblijf.

Met de ouders kijken we welke hulp en begeleiding het kind nodig heeft en welke specifieke wensen er zijn. Het is een kleinschalig initiatief dat is gegroeid naar een aanbod waar kinderen graag logeren en verblijven. Flexibiliteit in het aanbod is ons streven.

In een huiselijke sfeer bieden wij structuur en betrekken we de kinderen op hun niveau bij huiselijke activiteiten, zoals boodschappen doen, koken,opruimen e.d. We willen ervoor zorgen dat er ruimte is om leuke dingen te ondernemen zoals spelen, bezoek kinderboerderij, speeltuin, zwemmen etc. We streven naar een vast team van begeleiders dat in staat is elk kind veel persoonlijke aandacht te geven en met respect te behandelen.

Waar: De stichting Merakel heeft de oude pastorie van Lutjebroek gehuurd. Dit is een goed bereikbare ruime en veilige locatie midden in het dorp. Het gebouw straalt rust en sfeer uit en heeft voorzieningen en aanpassingen voor kinderen met een handicap. Vlakbij de pastorie, in park “de Woid”, bevinden zich een kinderboerderij en een speeltuin. Daarnaast heeft de stichting in 2016 een voor de doelgroep aangepaste dagbestedingsruimte gehuurd bij “de Wurf”, het verenigingsgebouw wat naast de pastorie ligt.